Vattents väg genom Ryaverket

Ryaverket är namnet på Gryaabs vattenreningsverk i Göteborg. Här är informationsmaterial för Gryaab. Ett flertal specialbassänger för rengöring av vatten illustrerade med en översiktlig flygbild och ett flödesschema. Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.
Sedan 2019 är även Bollebygd delägare.

 

Vill du veta mer om Gryaab, klicka här:  Till Gryaab.

 

Uppdragsgivare

Gryaab

Flödesschema vattenrening.

 

Handritad skiss Gryaab.

 


Ring oss för illustrationer 

0704 - 338 143

Vi svarar alltid på email inom 48 timmar.

email ©LYON Produktion AB